Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa (Gia Lai) của Tập đoàn FLC

Thủ tướng vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa (Gia Lai) của Công ty CP Tập đoàn FLC. Trong đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng 155,93ha rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án.