Khởi động chuỗi hòa nhạc gây quỹ “Như những người bạn - sống cùng âm nhạc”

(Dulich) Chuỗi hòa nhạc gây quỹ “Như những người bạn - sống cùng âm nhạc” do Nghệ sĩ Piano Lương Tố Như (hậu duệ đời thứ 5 của nhà cách mạng Việt Nam Lương Văn Can) phối hơp cùng Công ty TNHH The Rose Film Quốc tế triển khai.