Hoàng Yến chia tay chồng thứ 4: "Biết tôi độc thân, đàn ông rất thích"

Cô Xuyến của phim Về nhà đi con cho biết, chị không để ý đến những xì xào về mình. Bởi không ai sống thay mình được...