Kỳ 5: Luôn tin Nhà nước tạo mọi điều kiện để thu hút và trọng dụng nhân tài

Đây là chia sẻ của một người trẻ về nước làm việc tại một doanh nghiệp quân đội sau nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài. Anh nhìn nhận, Việt Nam hiện tại đang là một môi trường phát triển thực sự bùng nổ. Cơ hội công việc và phát triển sự nghiệp rất phong phú, đa dạng.