Phải xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên sổ BHXH

Để hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, khi chấm dứt hợp đồng lao động bà Minh cần nộp sổ BHXH cho công ty để hoàn thiện các thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên sổ BHXH theo quy định.