UBND TP. Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã, phường năm 2021 như sau:

UBND TP. Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã, phường năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/04/2021 đến hết ngày 25/05/2021

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ Thành phố Yên Bái. Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

yen-bai-1-1620899034.jpg
yen-bai-2-1620899034.jpg
yen-bai-3-1620899034.jpg
yen-bai-4-1620899041.jpg

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: yên bái-7

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23

Nguồn tin: thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn

 

Link nội dung: https://dulichvn.net.vn/ubnd-tp-yen-bai-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-phuong-nam-2021-nhu-sau-a17603.html