19 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước lãi 21.000 tỷ đồng

Trần Anh
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đánh giá các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đã đạt "mục tiêu kép", vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì hoạt động kinh doanh.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cho biết tổng doanh thu năm 2020 của 19 doanh nghiệp ước đạt 767.844 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 21.068 tỷ đồng. Tổng nộp ngân sách của 17/19 doanh nghiệp ước đạt 56.387 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch năm 2020.

Một số doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) cao trong năm 2020 như: Tập đoàn Bưu chính viễn thông (7,8%); Tổng công ty Viễn thông Mobifone (20,3%); Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (8,9%); Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (9,9%).

Một số doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2019 cao như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (tăng 41,73% so với năm 2019); Tập đoàn Bưu chính viễn thông (tăng 5,3% so với năm 2019); Tập đoàn Công nghiệp cao su (tăng 5,1% so với năm 2019).

Năm 2020, giá trị thực hiện đầu tư, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư của tất cả các Tập đoàn, Tổng công ty thấp so với kế hoạch. Nguyên nhân do phải giãn, hoãn tiến độ triển khai, thanh toán các dự án để tập trung nguồn lực ứng phó ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các tác động khác.

Tuy chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch về đầu tư phát triển năm 2020 nhưng nhiều dự án đầu tư trọng điểm đã được phê duyệt, triển khai thực hiện, như: Dự án đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Xác định được trữ lượng lớn dầu khí tại Lô 114; hoàn thành đầu tư đưa giàn BK-21 vào khai thác; đóng điện thành công Sân phân phối Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu; đốt lửa lần đầu bằng dầu thành công Tổ máy số 1 Dự án NMNĐ Sông Hậu 1.

Hoàn thành và đưa vào vận hành Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Thượng Kon Tum và 2 nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 - 50MWp, ĐMT Sê San 4 - 49MWp. Đưa vào phát điện thương mại Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Duyên Hải 3 mở rộng (688MW).

Triển khai thi công Cụm công trình cửa xả dự án thủy điện tích năng Bác Ái; cơ bản hoàn thiện các thủ tục để khởi công đầu năm 2021 dự án NMNĐ Quảng Trạch I (1.200MW), Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (480MW); khởi công 180 công trình và hoàn thành 189 công trình lưới điện 110-500kV; hoàn thành vượt tiến độ một số công trình phục vụ giải tỏa công suất nguồn điện năng lượng tái tạo.

Phát triển thêm gần 3.000 cơ sở hạ tầng xây mới trên toàn mạng, phát sóng bổ sung 4.597 trạm 4G mở rộng vùng phủ sóng di động 3G/4G lên 95% dân số và 90% lãnh thổ; triển khai thử nghiệm kĩ thuật 5G với tốc độ download đạt hơn 2Gbps.

Năm 2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cho biết sẽ tiếp tục công việc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp, thúc đẩy các Tập đoàn nhà nước chuyển đổi mô hình tăng trưởng đi vào chiều sâu, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, phát hiện các dự án, doanh nghiệp đang thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả khác của các doanh nghiệp, không để tổn thất lớn và kéo dài như 12 dự án của ngành công thương thời gian qua.

https://theleader.vn/19-tap-doan-tong-cong-ty-nha-nuoc-lai-21000-ty-dong-1610522942274.htm