INFOGRAPIC: Tình hình đăng ký doanh nghiệp quý I/2021

Admin
Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân do gia tăng số lượng doanh nghiệp có vốn đăng ký trên 100 tỷ đồng (tăng 36,8%) và giảm số lượng doanh nghiệp có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (giảm 3,3%).

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020; doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 26,4%, đây phần lớn là doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ, dễ chịu tổn thương do tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Dưới đây là hoạt động của doanh nghiệp quý I/2021:

tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-quy-i2021-dulichvn-dulich-1618548680.jpg
 
tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-quy-i2021-dulichvn-dulich-2-1618548694.jpg
 
tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-quy-i2021-dulichvn-dulich-3-1618548694.jpg
 

https://congly.vn/infograpic-tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-quy-i-2021-184318.html