'Người có App xanh được di chuyển, App vàng hạn chế di chuyển, App đỏ không được di chuyển'

Thanh Nguyễn

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin & Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung một ứng dụng (app) cho nhân dân. Trong đó quy định rõ "Người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)".

Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử đang được nhiều người dân sử dụng để cập nhật các thông tin về tiêm vắc-xin.Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử đang được nhiều người dân sử dụng để cập nhật các thông tin về tiêm vắc-xin.

Tại văn bản số 6837/VPCP-KGVX, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính theo Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 13/9 của Văn phòng Chính phủ về việc trong thời gian sớm nhất phải có một ứng dụng chính thức duy nhất, thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Người dân đã tiêm 01 mũi Vacxin thì sau khi cập nhật, trên Sổ SKĐT sẽ có Người dân đã tiêm 01 mũi Vacxin thì sau khi cập nhật, trên Sổ sức khỏe điện tử sẽ có "App vàng", hạn chế đi lại. Ảnh minh họa.

Khi triển khai ứng dụng mới, tất cả người dân đã khai báo thông tin trên các ứng dụng do các Bộ chỉ đạo xây dựng, triển khai trước đây sẽ phải được tự động cập nhật, chuyển sang ứng dụng mới, không bắt buộc người dân phải khai báo lại từ đầu.

Cũng theo thông báo này, các thông tin về sức khỏe, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung, thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn thông tin, không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. Trước mắt, chỉ đạo kết nối, liên thông ngay các cơ sở dữ liệu phát sinh từ các ứng dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng (hiện do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý) và kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an quản lý để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

 

 

Nguồn: Văn bản số 6837/VPCP-KGVX, Thông báo số 242/TB-VPCP...