Nội dung cho tag #Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

  1. Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau:
    user-avatar
    Hồng Ngọc - 17:19 13/05/2021 - 9 lượt xem - 0 trả lời - trong: Cần biết