Du lịch Đan Mạch: Hấp dẫn Vườn Bách thảo Đại học Copenhagen - University of Copenhagen Botanical Garden

WinThavasta
Vườn Bách thảo là bộ sưu tập thực vật sống lớn nhất của Đan Mạch, cách Ga Nørreport vài bước chân. Đó là một không gian xanh công cộng miễn phí để dạo chơi và thư giãn với nhiều loại cây, bụi rậm và thảo mộc quý hiếm. Đi dạo và khám phá hơn 13.000 loài trên nhiều khu vực khác nhau bao gồm: thực vật Đan Mạch (600 loài), thực vật lâu năm (1.100 loài), thực vật hàng năm (1.100 loài), vườn đá với thực vật từ các vùng núi ở Trung và Nam Âu, và một Conifer Hill, trồng cây lá kim.

Vườn Bách thảo Đại học Copenhagen - University of Copenhagen Botanical Garden

Vườn Bách thảo là bộ sưu tập thực vật sống lớn nhất của Đan Mạch, cách Ga Nørreport vài bước chân. Đó là một không gian xanh công cộng miễn phí để dạo chơi và thư giãn với nhiều loại cây, bụi rậm và thảo mộc quý hiếm. Đi dạo và khám phá hơn 13.000 loài trên nhiều khu vực khác nhau bao gồm: thực vật Đan Mạch (600 loài), thực vật lâu năm (1.100 loài), thực vật hàng năm (1.100 loài), vườn đá với thực vật từ các vùng núi ở Trung và Nam Âu, và một Conifer Hill, trồng cây lá kim. Một trong những bao gồm mới hơn là một khu vườn đỗ quyên. Cùng với những khu vườn và nhà kính lịch sử có niên đại từ thế kỷ 19, những khu vườn này còn có ba ngân hàng gen. Khu vườn lịch sử Khu vườn được thành lập lần đầu tiên vào năm 1600 nhưng đã được di chuyển hai lần trước khi được đặt ở vị trí hiện tại vào năm 1870. Khu vườn được xây dựng vào năm 1874. Bộ sưu tập 27 ngôi nhà kính đặc biệt ấn tượng. Thử thách bản thân đi bộ lên cầu thang xoắn ốc bằng gang, hẹp cao 16 m bên trong Palm House, có từ năm 1874.

Khu vườn cũng có một nhà kính máy lạnh đặc biệt có thể tái tạo môi trường thích hợp cho các loài thực vật ở Bắc Cực. Các điểm tham quan khác tại Vườn Bách thảo Khu vườn cũng có một ngôi nhà tăng trưởng, một cửa hàng hoa, một quán cà phê và một ngôi nhà bướm (phí vào cửa nhỏ). Ngôi nhà bướm chỉ mở cửa vào mùa hè, mang đến cho du khách cơ hội khám phá cuộc sống và sự biến đổi hấp dẫn của loài bướm trong tầm tay. Các chuyến tham quan có hướng dẫn có thể được sắp xếp qua thư: rundvisning@snm.ku.dk Quận Parkmuseerne Vườn Bách thảo là một phần của khu bảo tàng Parkmuseerne trong và xung quanh Vườn King, chỉ cách Ga Nørreport năm phút đi bộ. Một vé đến Parkmuseerne cho phép bạn vào cửa tất cả sáu bảo tàng tuyệt vời trong một vé.

The Botanical Garden is Denmark’s largest collection of living plants, a few steps from Nørreport Station. It’s a free public green space to walk and relax with a variety of trees, bush and rare herbs. Walk and explore more than 13,000 species across a variety of regions including: Danish plants (600 species), perennial plants (1,100 species), annual plants (1,100 species), rocks with plants from mountains in Central and Southern Europe, and a Conifer Hill, planting conifer trees. One of the newer inclusions is a parked garden. Along with historic gardens and greenhouses dating back to the 19th century, these gardens also have three genetic banks. The Garden Historic Garden was first established in 1600 but was moved twice before being placed in the current location in 1870. The garden was built in 1874. The collection of 27 glass houses is particularly impressive. Challenge yourself to walk up the cast iron spiral stairs, narrow 16 meters inside the Palm House, dating back to 1874.

The garden also has a special air-conditioned greenhouse that can reproduce the environment suitable for plants in the Arctic. Other attractions at the Garden Botanical Garden also have a growth house, a flower shop, a cafe and a butterfly house (small entrance fee). The butterfly house is only open in the summer, giving visitors the opportunity to explore the life and the attractive transformation of butterflies at hand. Guided tours can be arranged by mail: rundvisning@snm.ku.dk Parkmuseerne County Botanical Garden is part of the Parkmuseerne Museum in and around King’s Garden, just a five-minute walk from Nørreport Station. A ticket to Parkmuseerne allows you to enter all six great museums in one ticket.

Nguồn: visitcopenhagen.com