Hướng dẫn xin giấy chứng nhận ISO 45001 cho doanh nghiệp

spsvietnam
Trong công việc người lao động quan tâm nhất đến việc đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho họ. Do đó mà bộ tiêu chuẩn ISO 45001 này chính là một bộ tiêu chuẩn bài bản có những yêu cầu chính về một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho doanh nghiệp. Từ khi được phát hành cho đến nay thì tham vọng của TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN ISO muốn hỗ trợ được càng nhiều tổ chức quan trọng trong việc quản lý rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp một cách hiệu quả.

Trong công việc người lao động quan tâm nhất đến việc đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho họ. Do đó mà bộ tiêu chuẩn ISO 45001 này chính là một bộ tiêu chuẩn bài bản có những yêu cầu chính về một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho doanh nghiệp. Từ khi được phát hành cho đến nay thì tham vọng của TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN ISO muốn hỗ trợ được càng nhiều tổ chức quan trọng trong việc quản lý rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp một cách hiệu quả.

ISO 45001 LÀ GÌ ?

ISO 45001 chính là một bộ tiêu chuẩn quốc tế được tổ chức ISO ban hành có những vấn đề có liên quan đến một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Bộ Tiêu chuẩn này được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và công bố vào năm 2018. Mục tiêu chính của ISO 45001 là hỗ trợ các tổ chức trong việc quản lý rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp một cách hiệu quả và liên tục.

NHỮNG DOANH NGHIỆP NÀO NÊN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 áp dụng cho mọi loại doanh nghiệp và tổ chức, không phân biệt các quy mô và ngành nghề khác nhau. Điều này bao gồm cả các công ty lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan chính phủ, và bất kỳ tổ chức nào có hoạt động nghề nghiệp và có quan tâm đến an toàn và sức khỏe của nhân viên làm việc trong tổ chức đó.

Hiện nay bộ tiêu chuẩn ISO 45001 có thể được các doanh ngiệp sản xuất, dịch vụ triển khai trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất, dịch vụ, xây dựng, y tế, giáo dục, dầu khí, tài chính, vận tải, và nhiều lĩnh vực khác.

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018

Quá trình làm giấy chứng nhận ISO 45001 cho doanh nghiệp có thể phức tạp và yêu cầu sự chuẩn bị cẩn thận. Dưới đây là một tóm tắt về các bước chính để làm giấy chứng nhận ISO 45001:

 1. Khảo sát đánh giá ban đầu: Tổ chức cả bạn cần thực hiện đánh giá lần đầu nhằm xác định mức độ tuân thủ tiêu chuẩn ISO 45001. Điều này có thể bao gồm việc xác định các yếu điểm yếu và cần cải thiện trong hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiện tại.

 2. Lập kế hoạch triển khai: Sau khi có kết quả đánh giá ban đầu bạn tiến hành lập kế hoạch triển khai Dựa trên kết quả đánh giá ban đầu, doanh nghiệp cần lập kế hoạch triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp dựa trên yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001. Bạn có thể xác định dược các biện pháp thực hiện nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn của bạn.

 3. Thiết lập hệ thống quản lý: Các tổ chức, doanh nghiệp tiến hành xây dựng hệ thống Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001. Điều này bao gồm việc xây dựng các quy trình, chính sách, thủ tục và tài liệu liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 4. Triển khai và thực hiện: Một khi tổ chức, doanh nghiệp của họ đã thực hiện triển khai các biện pháp an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo kế hoạch đã đề ra.

 5. Kiểm tra và đánh giá: Doanh nghiệp cần tiến hành kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này có thể bao gồm việc tiến hành kiểm tra nội bộ, đánh giá hiệu suất và thu thập dữ liệu.

 6. Chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận: Khi doanh nghiệp tin rằng hệ thống quản lý của họ tuân thủ đủ yêu cầu của ISO 45001, họ có thể liên hệ với các tổ chức chứng nhận độc lập để đăng ký và thực hiện quá trình chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành một quá trình đánh giá độc lập để xác nhận rằng hệ thống quản lý của doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn.

 7. Duy trì hệ thống: Chứng nhận một khi đã được kí kết thì lúc này cần tiến hành duy trì và liên tục cải thiện hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để đảm bảo rằng họ vẫn tuân thủ các yêu cầu của ISO 45001.

Lưu ý rằng quá trình này có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể và sự hỗ trợ từ các chuyên gia và tổ chức chứng nhận có thể rất hữu ích để đảm bảo rằng quy trình chứng nhận diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

LỢI ÍCH KHI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN ÁP DỤNG ISO 45001

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 về hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp của bạn có thể giúp mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn thường sẽ bao gồm các lợi ích như sau.

 1. Cải thiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Do hệ thống ISO 45001 có được tập trung vào việc đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe của nhân viên. Khi tổ chức, doanh nghiệp của bạn áp dụng hệ thống ISO 45001 giúp tạo ra được một môi trường an tòa hơn và giảm thiểu tối đa các tai nạn nghề nghiệp không đáng có.

 2. Tuân thủ pháp luật và quy định: ISO 45001 yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật và quy định liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp tránh các vấn đề pháp lý, xử lý những rủi ro liên quan đến tuân thủ pháp luật.

 3. Tăng cường danh tiếng: Doanh nghiệp có chứng nhận ISO 45001 thường có danh tiếng tốt hơn trong việc quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này có thể thu hút những nhà cung cấp, đối tác và khách hàng có quan tâm đến vấn đề này.

 4. Nâng cao hiệu suất và hiệu quả: Điều tra và giải quyết vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp giúp tăng cường hiệu suất và hiệu quả làm việc. Nhân viên làm việc trong môi trường an toàn và khỏe mạnh thường có năng suất cao hơn.

 5. Giảm thiểu thất thoát và chi phí: Áp dụng ISO 45001 giúp giảm thiểu tai nạn làm việc, bệnh nghề nghiệp và thất thoát liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp. Điều này có thể dẫn đến giảm thiểu chi phí liên quan đến bồi thường, chi phí y tế và sự gián đoạn trong sản xuất.

 6. Thúc đẩy tinh thần đồng đội: Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp xuất phát từ tinh thần chung về tôn trọng và quan tâm đến nhân viên. Điều này có thể thúc đẩy tinh thần đồng đội, góp phần tạo ra môi trường làm việc tích cực và tương tác tốt hơn giữa các thành viên trong tổ chức