Khu sinh thái 'khủng' xây dựng trên đất nông nghiệp ở Đông Anh, vì sao chưa xử lý?

Anh Lê
Khu sinh thái Vườn Xuân tại địa bàn xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) cùng một số nhà hàng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công ích biến tướng hoạt động kinh doanh... Thực trạng này đã tồn tại từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý... Đó là nội dung bài viết được đăng tải trên trang doanhnhanphaply.vn ngày 12/5. Dưới đây là nội dung bài viết của tác giả Anh Lê.

2-1620886101.png3-1620886102.png4-1620886101.png5-1620886102.png6-1620886101.png7-1620886102.png8-1620886101.png9-1620886102.png10-1620886101.png11-1620886102.png12-1620886101.png