Đôi bạn thân Thu Phượng - Khánh Linh ra mắt MV “Ước mơ của mẹ”