Ký kết triển khai Chương trình “Khởi nghiệp số Y tế Clinic4.0”