Cuộc thi 'Thiết kế Trung tâm sáng tạo Hà Nội' góp phần thúc đẩy tài năng sáng tạo của Việt Nam

Phương Linh

Cuộc thi “Thiết kế Trung tâm sáng tạo Hà Nội” sẽ diễn ra từ tháng 11/2021 đến tháng 02/2022 theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội hoặc trực tuyến dựa trên căn cứ tình hình kiểm soát dịch COVID-19.

Cuộc thi “Thiết kế Trung tâm sáng tạo Hà Nội” sẽ được Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) phối hợp với Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) tổ chức. Cuộc thi dành cho tất cả mọi đối tượng, không phân biệt độ tuổi, trình độ giáo dục, giới tính hay khu vực địa lý.

thi-sang-tao-ha-noi-1633612167.jpg
Cuộc thi thúc đẩy những tài năng sáng tạo của Việt Nam tham gia đóng góp cho sự phát triển mới của Thủ đô

Theo ban tổ chức, năm 2019, Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Thành phố sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế, lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trung tâm sáng tạo dẫn đầu Đông Nam Á.

Để hỗ trợ cam kết của Thành phố, UNESCO; Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, UBND TP. Hà Nội cùng các tổ chức khác đã thực hiện, tổ chức nhiều dự án, cuộc thi thiết kế như: Thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội, cuộc thi vẽ minh họa Hà Nội là…, dự án Hà Nội Rethink-Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của thanh niên hướng tới phát triển Hà Nội thành kinh đô sáng tạo,…

Tiếp nối các dự án đã triển khai, Cuộc thi “Thiết kế Trung tâm sáng tạo Hà Nội” sẽ tiếp tục thúc đẩy danh hiệu Hà Nội - Thành phố sáng tạo cũng như thúc đẩy những tài năng sáng tạo của Việt Nam tham gia đóng góp cho sự phát triển mới của Thủ đô.

 

 

 

Nguồn: Bộ VHTTDL