Nhà thầu 'quen mặt' lại được xướng tên trúng thầu tại Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính Hà Nội

Phúc Phương

Công ty TNHH Phát triển thương mại và kỹ thuật Toàn Cầu là nhà thầu “quen mặt” được xướng tên tại gói thầu 01 TS1 “Mua sắm máy tính, máy in” theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2021 do Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (thuộc Sở Tài chính TP Hà Nội) mời thầu. Nhà thầu này được cho rằng đạt yêu cầu về kỹ thuật, được lựa chọn cung cấp 26 danh mục hàng hóa với giá 70,696 tỷ đồng.

nha-thau-quen-mat-lai-duoc-xuong-ten-trung-thau-tai-trung-tam-mua-sam-tai-san-cong-va-thong-tin-tu-van-tai-chinh-thuoc-so-tai-chinh-ha-noi-du-lich-vn-dulichvn-1627133075.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo tờ trình số 30/TTr-TTMSTSC của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính, ngày 22/04/2021 ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ký Quyết định số 1821/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 04 gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2021.

04 gói gồm: Gói thầu 01 TS1 “Mua sắm máy tính, máy in” (gọi tắt là Gói thầu 01 TS1 đợt 1 năm 2021) có giá dự toán là 71.420.840.000 đồng; Gói thầu 02 TS1 “Mua sắm máy chiếu, màn chiếu, máy photocopy, máy scan” (gọi tắt là Gói thầu 02 TS1 đợt 1 năm 2021) có giá dự toán là 25.819.250.000 đồng; Gói thầu 03 TS1 “Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ” (gọi tắt là Gói thầu 03 TS1 đợt 1 năm 2021) có giá dự toán là 114.516.390.000 đồng; Gói thầu 04 TS1 “Mua sắm bàn ghế học sinh” (gọi tắt là Gói thầu 04 TS1 đợt 1 năm 2021) có giá dự toán là 59.273.750.000 đồng.

Trên cơ sở Quyết định, ngày 26/04/2021, Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính đã tiến hành đăng tải hồ sơ mời thầu, sau đó là mở thầu theo quy định. Tính đến ngày 02/06, Bên mời thầu vẫn đang trong quá trình hoàn tất công tác chấm thầu. Tuy nhiên từ kết quả chấm kỹ thuật đã cho thấy có nhiều nhà thầu “quen” với  Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính tham gia dự thầu.

Trong bài viết “Hà Nội mua sắm tập trung năm 2021 đợt 1” trên baodauthau.vn của tác giả Ngọc Minh đăng lúc 14h ngày 18/6/2021 cho hay, trong đợt 1, Trung tâm đã tổ chức lựa chọn được nhà thầu cho 4 gói thầu được thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu được để lại, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn khác theo quy định.

nha-thau-quen-mat-lai-duoc-xuong-ten-trung-thau-tai-trung-tam-mua-sam-tai-san-cong-va-thong-tin-tu-van-tai-chinh-thuoc-so-tai-chinh-ha-noi-2-du-lich-vn-dulichvn-1627133176.jpg
Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 04 gói thầu đợt 1 năm 2021 của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính đăng tải trên baodauthau.vn

Theo đó, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 04 gói thầu đợt 1 năm 2021 của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính gồm:

Tại Gói thầu 01 TS1 Mua sắm máy tính, Công ty TNHH Phát triển thương mại và Kỹ thuật Toàn Cầu là nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật, được lựa chọn cung cấp 26 danh mục hàng hóa với giá 70,696 tỷ đồng.

Gói thầu 02 TS1 Mua sắm máy chiếu, màn chiếu, máy photocopy, máy scan, Liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển TGI Hà Nội - Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xem Sơn là nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật, được lựa chọn cung cấp 49 danh mục hàng hóa với giá 25,5 tỷ đồng.

Gói thầu 03 TS1 Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ, Liên danh Công ty CP DTL Thăng Long - Công ty TNHH MTV Sản xuất Dịch vụ Thương mại Vinh Quang - Công ty CP Đầu tư Vindecom - Công ty CP Tập đoàn Nagakawa - Công ty CP Xây dựng kỹ thuật SH Việt Nam trúng thầu với giá 111,726 tỷ đồng.

Gói thầu 04 TS1 Mua sắm bàn ghế học sinh, Liên danh Công ty CP Đầu tư và Thương mại Vĩnh Phát - Công ty CP Sản xuất và Thương mại nội thất, thiết bị giáo dục Trọng Tín - Công ty CP Thương mại và Sản xuất thiết bị giáo dục - Công ty TNHH Đầu tư phát triển nội thất Bảo Lâm - Công ty CP Đầu tư phát triển văn hóa và đô thị được chọn cung cấp 104 danh mục hàng hóa với giá là 58,03 tỷ đồng.

Trong danh sách đã đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại gói thầu 01 TS1 đợt 1 năm 2021 cho thấy, nhà thầu “quen” được xướng tên trúng như nhiều gói trước đây là Công ty TNHH Phát triển thương mại và kỹ thuật Toàn Cầu (đ/c tại Q. Ba Đình, TP Hà Nội, do ông Nguyễn Tiến Sỹ là người đại diện).

Điểm qua để thấy rằng, trước đây, ở vai trò độc lập hoặc liên danh, doanh nghiệp này đã được xướng tên trúng hàng chục gói do Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính mời thầu, như: Gói thầu 01 TS4 (đợt 4) năm 2020 với giá 37.043.550.000 đồng; Gói thầu 01 TS3 (đợt 3) năm 2020 với giá 58.779.890.000 đồng; Gói thầu 01 TS1 (đợt 1) năm 2020 với giá 74.235.970.000 đồng; Gói thầu 01 TS4 (đợt 4) năm 2019 với giá 38.330.490.000 đồng; Gói thầu 01 TS3 (đợt 3) năm 2019 với giá 18.817.030.000 đồng; Gói thầu 01/TS1 (đợt 1) năm 2019 với giá 67.919.790.000 đồng;...

Trong đó, Gói thầu 01 TS3: Mua sắm máy tính, máy in theo phương thức tập trung (đợt 3) năm 2020 trị giá 58.779.890.000 đồng có sự liên danh giữa Công ty TNHH Phát triển thương mại và kỹ thuật Toàn Cầu và Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Nhật Nam (công ty Nhật Nam).

Tuy nhiên, công ty Nhật Nam cũng đã bị vạch trần nhiều giá trị sản phẩm được kê khai trong gói thầu có giá cao hơn so với ngoài thị trường từ 12-17 triệu đồng/sản phẩm.

Mặc dù, giá trị sản phẩm trong các gói thầu có giá trị cao hơn thị trường, công ty Nhật Nam cũng là một đơn vị quen mặt tại Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính khi liên tục ẵm nhiều gói thầu có giá trị hàng chục tỷ đồng.

nha-thau-quen-mat-lai-duoc-xuong-ten-trung-thau-tai-trung-tam-mua-sam-tai-san-cong-va-thong-tin-tu-van-tai-chinh-thuoc-so-tai-chinh-ha-noi-4-du-lich-vn-dulichvn-1627133313.jpg
nha-thau-quen-mat-lai-duoc-xuong-ten-trung-thau-tai-trung-tam-mua-sam-tai-san-cong-va-thong-tin-tu-van-tai-chinh-thuoc-so-tai-chinh-ha-noi-5-du-lich-vn-dulichvn-1627133367.jpgnha-thau-quen-mat-lai-duoc-xuong-ten-trung-thau-tai-trung-tam-mua-sam-tai-san-cong-va-thong-tin-tu-van-tai-chinh-thuoc-so-tai-chinh-ha-noi-6-du-lich-vn-dulichvn-1627133157.jpgnha-thau-quen-mat-lai-duoc-xuong-ten-trung-thau-tai-trung-tam-mua-sam-tai-san-cong-va-thong-tin-tu-van-tai-chinh-thuoc-so-tai-chinh-ha-noi-7-du-lich-vn-dulichvn-1627133449.jpgnha-thau-quen-mat-lai-duoc-xuong-ten-trung-thau-tai-trung-tam-mua-sam-tai-san-cong-va-thong-tin-tu-van-tai-chinh-thuoc-so-tai-chinh-ha-noi-8-du-lich-vn-dulichvn-1627133483.jpg