Người đàn ông Hà Nội chi trăm triệu xây nhà trên cây nhãn đẹp mĩ mãn tặng vợ con

Sau 2 tuần, công trình được hoàn thiện với diện tích 22m2, cao 2,8m so với mặt đất và trở thành không gian thư giãn của gia đình.