Quảng Ninh: Du dịch nội tỉnh được phép hoạt động trở lại

Quảng Ninh triển khai mở lại một số hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới từ ngày 2.3.2021, du lịch nội tỉnh được phép hoạt động trở lại và sẵn sàng đón khách.